Van Gerwen Bewindvoering -
 
Even voorstellen
 
Van Gerwen Bewindvoering is een klein bewindvoerderskantoor te Aarle-Rixtel (Gemeente Laarbeek, Noord Brabant).
Bewindvoering is een wettelijke beschermingsmaatregel en is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, bijvoorbeeld ziekte, leeftijd, problematische schulden of een psychiatrische achtergrond, niet in staat zijn om zelf voor hun geldzaken te zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Er zijn twee vormen van bewindvoering. Vrijwillig bewind (beschermingsbewind) of WSNP-bewind (wet schuldsanering natuurlijke personen). Van Gerwen Bewindvoering regelt beschermingsbewind.
 
Beschermingsbewind moet door de persoon in kwestie zelf worden aangevraagd bij de kantonrechter. Als dat niet kan, doet de hulpverlenende instantie of de familie dit.
Mijn naam is Hanneke van Gerwen en ik kom bij u thuis voor een intakegesprek. Na dit gesprek wordt voor u een verzoek tot onderbewindstelling bij het kantongerecht ingediend. U moet zelf voor de rechtbank verschijnen om aan te geven dat u vrijwillig onder bewind gesteld wilt worden. Na de uitspraak van de rechter (vonnis) kan Van Gerwen Bewindvoering uw financiën overnemen. 
 
Aan de hand van uw inkomsten en uitgaven zal er een overzicht worden gemaakt om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en om een budgetplan samen te stellen. Indien u schulden heeft zullen deze worden geïnventariseerd. Van Gerwen Bewindvoering informeert de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. Aan hen wordt o.a. medegedeeld dat uw vermogen onder bewind is gesteld en dat het postadres dient te worden aangepast. Door het aanvragen van toeslagen en het innen van eventuele tegoeden wordt het inkomen geoptimaliseerd. Het aanvragen van bijzondere bijstand hoort daar ook bij. Tevens wordt jaarlijks voor u de belastingaangifte gedaan en wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan de rechtbank.